Nowa firma - banki-komercyjne

Banki komercyjne

nowa-firma.com.pl


ForumBank jako przedsiębiorstwo. Produkty bankowe. Komercyjny charakter banku. (Magda)
Bank - jest instytucją finansową działającą na zasadach komercyjnych, której przedmiotem są operacje depozytowo - kredytowe. Źródłem pokrywania kosztów i osiągania zysku są przychody ze sprzedaży produktów bankowych. Dla banków konkurentami są nie tylko inne banki, ale także instytucje finansowe innego typu, tj.: towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, powiernicze, towarzystwa leasingowe. Konkurencja przebiega głównie na dwóch płaszczyznach: pozyskiwania środków finansowych i realizacji niektórych operacji pośredniczących. Banki muszą płacić więcej za depozyty niż w sytuacji, gdyby takiej konkurencji nie było. W Polsce jest ona mało odczuwalna. Produkty bankowe: ? kredyt samochodowy ? kredyt inwestycyjny (na zakup środków rzeczowych majątku trwałego, na inwestycje w papiery wartościowe) ? kredyt mieszkaniowy (na zakup mieszkania ; budowlany) ? kredyt dewizowy ? kredyt edukacyjny ? kredyt obrotowy ? konta (osobiste ; a vista ; bony lokacyjne ; lokaty terminowe ; książeczka oszczędnościowa) ? depozyty ? lokaty ? doradztwo inwestycyjne ? poręczenia i gwarancje ? pośrednictwo w obrocie papierów wartościowych ? skrytki sejfowe
(więcej...)

1
Kredyt przy niskich zarobkach (Paweł)
Ja bym radził spóbować w BZWBK
(więcej...)

2


Dodaj nowy temat:


Tytuł:
Autor:
Wpisz poprawną odpowiedz
aby wysłać wiadomość
Co lepiej lata: szybowiec czy kowadło?